Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Anna B., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a edice jeho díla
Ústav: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
Další informace

Václav G., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava a měření nitridových polovodičových struktur
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Kristián H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Rozpoznávání cizích vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: GPOA
Další informace

Martin P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Nejdůležitější právo? Svoboda projevu mezi minulostí a současností
Ústav: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Victoria Sofia A., 19 let

fotografie studenta
Stáž: The Future of Magnetogenetics: Effects of Magnetic Fields on Fungi
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: The English College in Prague
Další informace

Pavlína B., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Škola: Biskupské gymnázium
Další informace

Andrea B., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Nanostruktury polovodičových oxidů pro elektroniku a fotoniku
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Masarykovo klasické gymnázium
Další informace

Roman B., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Zpracování dat z Observatoře Pierra Augera
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Čakovice
Další informace

Adam D., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Návrh a realizace malého zobrazujícího spektrografu
Ústav: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Agáta F., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Když Slunce dělá vlny
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Na Zatlance
Další informace

Jan H., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Novel Borane Cluster Compounds - A New Source of Light (Part II)
Ústav: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Třeboň
Další informace

Valerie H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Diverzita a výskyt krevních parazitů u pěvců z tropů a mírného pásma
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium třebíč
Další informace

Lucie H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?
Ústav: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Eliška H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Schopnost rostlin reagovat na měnící se klimatické podmínky
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Na Zatlance
Další informace

Ema H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Biografický slovník českých zemí
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150
Další informace

Irena J., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Co nám náš mozek může říct o tom, jak umíme jazyky
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Kolín
Další informace

Adriena J., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými liganky
Ústav: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, p.o.
Další informace

Lída K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Bayesovská síť jako mozek umělé inteligence
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Budějovická
Další informace

Ivana K., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Experimentální středověk
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Opatov
Další informace

Tomáš K., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu
Ústav: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Boskovice
Další informace

Alice K., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Jazykový obraz prožívání přírody
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav
Další informace

Veronika K., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Bioinformatika a její aplikace pro sestavování dosud neznámých genů u ptáků
Ústav: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Další informace

Karolína K., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Charakterizace defektů v polovodičových vrstvách metodou EBIC
Ústav: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
Další informace

Adéla K., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Pozorování a fotodokumentace rostlinných povrchů
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola Hodonín
Další informace

Marie K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Osvojování emočních slov u dětí
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Arcibiskupské gymnázium
Další informace

Martin K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248
Další informace

Vojtěch K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Data science for crystal structures
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Nový PORG
Další informace

Barbora L., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Organic synthesis of neurosteroids I.
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Open Gate
Další informace

Stella L., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Cholinergní modulace striatem řízeného chování
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské
Další informace

Jáchym L., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gevo Evolution
Další informace

Lily Huong M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Investigating the tumor microenvironment immunity and its modulation
Ústav: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: The English College in Prague
Další informace

Melánie M., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Mimopárové paternity aneb nevěra u vlaštovky obecné (Hirundo rustica)
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Kadaň
Další informace

Valentýna M., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Osvojování emočních slov u dětí
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Církevní gymnázium Plzeń
Další informace

Ondřej N., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Nanostruktury polovodičových oxidů pro elektroniku a fotoniku
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium J.S. Machara
Další informace

Andrea P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Synthesis of chromophores for next generation photovoltaics
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Škola: Open Gate
Další informace

Liliana P., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Stanovení kritické fáze živtního cyklu u přirozených populací kuřičky hadcové
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Broumov
Další informace

Klára P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského
Další informace

Klára P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Laboratorní zahradničení
Ústav: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Lanškroun
Další informace

Ondřej R., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Magnetická stavba v peridotitu / Magnetic fabric in peridotite
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Střední odborná škola ekologická a potravinářská
Další informace

Barbora R., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Automatizovaná charakterizace vibračních kvantových stavů
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová
Další informace

Marianna S., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Diverzita a biomasa rostlinných společenstev na Berounsku
Ústav: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda
Další informace

Alexandra Marie S., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Gender a technologie
Ústav: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Benešov
Další informace

Eliška S., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Právo a společnost: Ediční příprava textu z 20. století ke knižnímu vydání
Ústav: Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590
Další informace

Michal S., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Interakce molekul s kovovými povrchy a jejich spektra
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
Další informace

Václava Š., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Magnetická stavba v peridotitu / Magnetic fabric in peridotite
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
Další informace

Tadeáš T., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Multi Role UAV aircraft design methods
Ústav: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Další informace

David T., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Kompaktní zdroje vysokého napětí
Ústav: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Budějovická
Další informace

Anna T., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Biografický slovník českých zemí
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Další informace

Johana T., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Dějiny všedního dne
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Nad Alejí
Další informace

Jana U., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Jak vypadala středověká knihovna?
Ústav: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
Další informace

Eliška V., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Evoluce trilobitů ze soumračné zóny
Ústav: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Malostranské gymnázium
Další informace

Petr V., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Pojetí svobody v českém politickém myšlení
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí
Další informace

Eliška V., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Faktory ovlivňující ionosféru středních šířek
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Další informace

Jan-Jakub V., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Multi Role UAV aircraft design methods
Ústav: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Další informace

Jakub Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Kompaktní zdroje vysokého napětí
Ústav: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952
Další informace

Sofia Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: The Future of Magnetogenetics: Effects of Magnetic Fields on Fungi
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Jana Nerudy
Další informace

Ema Z., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Biosenzory budoucnosti
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Špitálská
Další informace

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.