Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Alice Ch., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium da Vinci
Další informace

Martin P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace
Další informace

Zora Z., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Nanočástice jako nosiče léčiv
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace

Anežka B., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Philosophy of Responsible Eating
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Další informace

David H., 22 let

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a její souvislosti
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
Další informace

Jessica Anna R., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Popularizace geovědních oborů na sociálních sítích a akcích pro veřejnost
Ústav: Geofyzikální ústav
Škola: Gymnázium Botičská
Další informace

Lukrécia Z., 22 let

fotografie studenta
Stáž: Vejce jako indikátor kvality samice vlaštovky obecné
Ústav: Ústav biologie obratlovců
Škola: CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU
Další informace

Anna V., 20 let

fotografie studenta
Stáž: HT deformace mramoru a její magnetická stopa
Ústav: Geofyzikální ústav
Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Další informace

Jakub H., 22 let

fotografie studenta
Stáž: Dopad managementových zásahů na vegetaci kaňonu Vltavy se zaměřením na živné rostliny okáče bělopásého
Ústav: Botanický ústav
Škola: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa
Další informace

Eliška B., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Letní meteorické roje
Ústav: Astronomický ústav AV ČR
Škola: Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy
Další informace

Zuzana B., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Hledání nových typů RNA čepiček
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie
Škola: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Další informace

Martina F., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Míra odmítání parazitických vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců
Škola: Gymnázium Žatec
Další informace

Andrea G., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Taxonomic identification of spiders
Ústav: Botanický ústav
Škola: GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ, NA SADECH 308
Další informace

Klára H., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Jak objevit orient
Ústav: Orientální ústav
Škola: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace
Další informace

Eliška H., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Vliv nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum, produkující butyráty, na vznik a vývoj střevního zánětu v gnotobio
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Dobruška
Další informace

Monika H., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Zkoumání interakce protinádorových chemoterapeutik s cílem vyhledání možného synergismu
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Gymnázium Mimoň
Další informace

Adéla H., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Mechanizmy cholinergního řízení striata
Ústav: Fyziologický ústav
Škola: Gymnázium Opatov
Další informace

Tomáš H., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Molekulové modelování PETázy – enzymu rozkládajícího plasty
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Škola: Jiráskovo gymnázium Náchod
Další informace

Iva H., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Virus hemoragického onemocnění králíků: mohou být hlodavci hostiteli viru?
Ústav: Ústav biologie obratlovců
Škola: Střední průmyslová škola Třebíč
Další informace

David J., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Studium metabolismu izolovaných hepatocytů
Ústav: Fyziologický ústav
Škola: Gymnázium Budějovická
Další informace

Karolína J., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Gender a technologie
Ústav: Sociologický ústav
Škola: Arcibiskupské gymnázium
Další informace

Jan K., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
Další informace

Kateřina K., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Máme se bát Ruska?
Ústav: Historický ústav
Škola: Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče
Další informace

David K., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Studium mezimolekulových interakcí v kapalinách a krystalech
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie
Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín
Další informace

Karolína K., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium Uherské Hradistě
Další informace

Julie K., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Taxonomic identification of spiders
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Třeboň
Další informace

Daniela K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Škola: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotni
Další informace

Kateřina K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Functional Biogeography of habitat islands
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Třeboň
Další informace

Marie L., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Experimentalní astročásticová fyzika
Ústav: Fyzikální ústav
Škola: Gymnázium Jihlava
Další informace

Miroslav L., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Letní meteorické roje
Ústav: Astronomický ústav AV ČR
Škola: Gymnázium Dobruška
Další informace

Tamara L., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Popularizuj vědění o společnosti!
Ústav: Sociologický ústav
Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Další informace

Miloslava M., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Etika a filosofie umělé inteligence
Ústav: Ústav informatiky
Škola: Gymnázium Open Gate
Další informace

Viktorie M., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Studium metabolismu izolovaných hepatocytů
Ústav: Fyziologický ústav
Škola: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš
Další informace

Kristýna M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava a testování nanokatalyzátorů pro zelenou chemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Škola: Střední škola logistiky a chemie, Olomouc
Další informace

Michaela M., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Antické tradice v české kultuře
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Evangelická Akademie Praha
Další informace

Anna M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Functional Biogeography of habitat islands
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Český Krumlov
Další informace

Karolína M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Odpověď kořenového systému jitrocele na poranění
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Český Krumlov
Další informace

Sabina M., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin
Ústav: Ústav pro soudobé dějiny
Škola: Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373
Další informace

Antonín M., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Etika a filosofie umělé inteligence
Ústav: Ústav informatiky
Škola: Gymnázium Opatov
Další informace

Eliška M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Teplice
Další informace

Magdaléna M., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Taktický urbanismus a mapování bariér na území města Brna
Ústav: Ústav geoniky
Škola: Gymnázium Blansko, p. o.
Další informace

Martin N., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Výpočetní chemie - kvantově-mechanické výpočty aplikovatelné na velké biomolekuly
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie
Škola: Gymnázium Třebíč
Další informace

Vendula N., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Současná aplikovaná etika
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště
Další informace

Eliška O., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Rostlinný hormon auxin a jeho metabolismus a mezibuněčný transport
Ústav: Ústav experimentální botaniky
Škola: Gymnázium , Praha 5, Na Zatlance 11
Další informace

Ondřej P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Functional Biogeography of habitat islands
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Třeboň
Další informace

Kristýna P., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Moderní metody digitálního zpracování obrazu
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace
Škola: VOŠ a SPŠ, Jičín
Další informace

Kateřina P., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Taxonomic identification of spiders
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium bratří Čapků
Další informace

Kristina P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Structural modification of wide-pore zeolites for bulky molecules processing
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Škola: The English College in Prague
Další informace

Anna P., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Měření ionizujícího záření
Ústav: Fyzikální ústav
Škola: Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně
Další informace

Justýna Melánie P., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Endohedrální fullereny pro molekulární součástky.
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie
Škola: Gymnázium Otokara Březiny Telč
Další informace

Olga P., 19 let

Stáž: Úloha receptorů červeného světla v toleranci rostlin k abiotickým stresům
Ústav: Ústav experimentální botaniky
Škola: Gymnázium Olomouc-Hejčín
Další informace

Barbora R., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Vnitřnosti kamene - hornina pod rentgenem
Ústav: Geofyzikální ústav
Škola: Gymnázium Teplice
Další informace

Kateřina R., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Polovodičové nanostruktury pro optoelektroniku
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky
Škola: Open Gate - gymnázium a základní škola
Další informace

Elisabeth R., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Další informace

Martina S., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Hudební repertoár na soukromých společenských setkáních v Praze 1815–1850
Ústav: Ústav dějin umění
Škola: Gymnázium Turnov
Další informace

Veronika S., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Vliv nepatogenní bakterie Clostridium tyrobutyricum, produkující butyráty, na vznik a vývoj střevního zánětu v gnotobio
Ústav: Mikrobiologický ústav
Škola: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčková 451
Další informace

Monika S., 22 let

fotografie studenta
Stáž: Gender a technologie
Ústav: Sociologický ústav
Škola: Gymnázium Opatov
Další informace

Kateřina S., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Synthesis and spectroscopic studies of collagen-type peptides
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie
Škola: Gymnázium Blovice
Další informace

Aleksandra S., 22 let

fotografie studenta
Stáž: Philosophy of Responsible Eating
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Střední škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Další informace

Ester S., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Antické tradice v české kultuře
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Educanet
Další informace

Tereza �., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Antické tradice v české kultuře
Ústav: Filosofický ústav
Škola: Gymnázium Praha 4 - Postupická
Další informace

Nikol �., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Popularizuj vědění o společnosti!
Ústav: Sociologický ústav
Škola: Střední odborná škola Drtinova
Další informace

Oskar �., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Využití 3D tisku v elektrochemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Škola: Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl
Další informace

Michaela �., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Ústav: Fyzikální ústav
Škola: Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69
Další informace

Anna T., 19 let

fotografie studenta
Stáž: První republika pod lupou
Ústav: Ústav státu a práva
Škola: Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Další informace

Julie Anna T., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Understanding Bioethics
Ústav: Filosofický ústav
Škola: English College in Prague
Další informace

Štěpán T., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Konstrukce automatické fotometrické kamery
Ústav: Astronomický ústav
Škola: Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Další informace

Petra T., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Jak se dělá neolatinistika
Ústav: Filosofický ústav AV ČR
Škola: Církevní gymnázium Plzeň
Další informace

Oto U., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Experimentalní astročásticová fyzika
Ústav: Fyzikální ústav
Škola: Gymnázium Uherské Hradiště
Další informace

Andrea Barbora V., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Proteinové inženýrství
Ústav: Biotechnologický ústav
Škola: Gymnázium Voděradská
Další informace

Lenka V., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Hledá se dialektolog! Značka: spěchá
Ústav: Ústav pro jazyk český
Škola: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, příspěvková organizace
Další informace

Matěj V., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Modifikace povrchových vlastností tenkých vrstev nanokrystalického diamantu pomocí nízkotlakového plazmového výboje
Ústav: Fyzikální ústav
Škola: Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160
Další informace

Nelly V., 21 let

fotografie studenta
Stáž: Jak objevit orient
Ústav: Orientální ústav
Škola: SOŠ pro administrativu EU
Další informace

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.