Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Sofie K., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kvantová mechanika ve studiu jader a exotických mezonů
Ústav: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Nad Štolou
Další informace

Adam K., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Využití sekundárních metabolitů bakterií v biologické ochraně rostlin
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Škola: Střední odborná škola ekologická a potravinářská
Další informace

Stella L., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské
Další informace

Adam B., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Fonetická stáž aneb [víslovnostňí vískum]
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Další informace

Michaela U., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Sluneční erupce na FICUSu
Ústav: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium F. X. Šaldy
Další informace

Daniel N., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Pozemní laserové skenování a modelování lesních porostů
Ústav: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
Další informace

Samuel B., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Jazykový obraz prožívání přírody
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Masarykova střední škola chemická
Další informace

Barbora D., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Ediční příprava „ſtarych knieh“
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Další informace

Petra F., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Josefa Jungmanna
Další informace

Vojtěch F., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Repurposing of antiparasitic drugs for African Trypanosomiasis
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Česká 64
Další informace

Adam H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kosmické počasí a jeho efekty na technologie
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Tachov
Další informace

Hynek H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Čištění vod od mikropolutantů, příprava a charakterizace sorbentů
Ústav: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Škola: Nový PORG
Další informace

Anna J., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Vlny pana Langmuira pod dohledem Solar Orbiteru
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Další informace

Magdalena K., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Dějiny zdravotnické záchranné služby v českých zemích (1952–2003)
Ústav: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Škola: Rakouské gymnázium v Praze
Další informace

Michaela M., 17 let

fotografie studenta
Stáž: České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?
Ústav: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium bratří Čapků
Další informace

Magdaléna M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Role citizen science při monitoringu české zemědělské krajiny
Ústav: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Blansko, p. o.
Další informace

Ondřej N., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Průzkum a možnosti stratoférických dat
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Zábřeh
Další informace

Adéla O., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Dějiny zdravotnické záchranné služby v českých zemích (1952–2003)
Ústav: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Škola: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Další informace

Veronika P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kosmické počasí a jeho efekty na technologie
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace
Další informace

Tereza P., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Masové produkce hlístic a bakterií v tekutých médiích pro biologickou ochranu rostlin
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Český Krumlov
Další informace

Lenka P., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Dějiny zdravotnické záchranné služby v českých zemích (1952–2003)
Ústav: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Škola: Rakouské gymnázium v Praze (OEGP)
Další informace

Tereza P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Mendelovo gymnázium Opava
Další informace

Adina P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Masové produkce hlístic a bakterií v tekutých médiích pro biologickou ochranu rostlin
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Třeboň
Další informace

Silvie S., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Synthesis of chromophores for next generation photovoltaics
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Škola: gymnázium OpenGate, Babice
Další informace

Tadeáš T., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Understanding Shape memory alloys by powder metallurgical route
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a
Další informace

Adriana V., 17 let

fotografie studenta
Stáž: České literární osobnosti jinak aneb Máte pocit, že o nich víte vše?
Ústav: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Jana Palacha
Další informace

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.