Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Ema D., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Sopky jako mytická místa naší civilizace
Ústav: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Prachatice


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Ráda zkouším nové věci a tato stáž je skvělá příležitost, jak se dozvědět něco nového a poznat lidi se stejným zájmem jako já. Stáž mě zaujala, protože Staré řecké báje a pověsti patří mezi mé oblíbené knížky.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Lasse z Dětí z Bullerbynu mi asi deset let zpátky vnukl myšlenku, že bych chtěla vynaleznout horu, která by se dala otáčet, abychom vždycky mohli chodit z kopce.

3. Vaše záliby, koníčky:
Hraju na akordeon, navštěvuji folklorní soubor, čtu a občas si jdu zaběhnout orientační běh.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.