Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Hynek H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Čištění vod od mikropolutantů, příprava a charakterizace sorbentů
Ústav: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Škola: Nový PORG


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu otevřená věda jsem se přihlásil, protože mě už mnoho let zajímá věda a ve škole se jí věnujeme dle mého názoru nedostatečně. Konkrétně na této stáži mě zaujala její praktičnost a její reálné využití, dále mě láká jakékoliv spojení chemie a vody.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezl bych metodu a zařízení pro přenos velkého množství dat do lidského mozku, exponenciálně by se tak zvýšila schopnost lidstva se učit a posouvat v jakémkoliv oboru.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mé záliby jsou lezení, potápění, fotografování a chození po horách.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.