kurzy pro popularizátory vědy

Cyklus vzdělávacích kurzů pro pracovníky AV ČR, kteří mají ve své gesci popularizaci vědy na svých pracovištích a jsou členy Kolegia poopularizátorů a pracovníků PR, pracovní skupiny Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR (pomocného orgánu Akademické rady AV ČR).

student
smouha

Nabídka kurzů pro popularizátory

Komunikace vědy je ojedinělý projekt, který umožňuje PR pracovníkům ze všech pracovišť Akademie věd ČR společně rozvíjet své dovednosti na poli popularizace vědy. Jak srozumitelnou a zábavnou formou sdílet s širokou veřejností složité výsledky vědecké práce? To je otázka, kterou se snažíme zodpovídat v rámci našeho vzdělávacího programu. Popularizátoři vědy se na jednotlivých školeních a workshopech učí dát svým odborným sdělením co nejpoutavější obsah a používat přitom nejmodernější prostředky mediální komunikace. Školení a workshopy Komunikace vědy jsou tak věnována sociálním sítím, zdokonalování mediálního vystoupení nebo práci se špičkovými odborníky v oborech fotografie či produkce. A to vše proto, abyste měli přehled o tom, co Akademie věd ČR dělá a mohli tak držte krok s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Kontaktní osoba: Michaela Váňová vanova@ssc.cas.cz

Dobrodruzi poznání

Dobrodruzi poznání - dokumentární cyklus představuje 10 nadějných českých vědců. Jak začala jejich kariéra, jakým překážkám a výzvám čelí? Kdo si hraje s mikroroboty? Kdo je strážcem nanodiamantů? Kdo chrání netopýry? Kdo vaří steroidy? To a mnoho dalších zajímavých informací ze života mladých vědců se dozvíte z jejich medailonků. Inspirativní a motivační videa nejen pro středoškoláky a jejich pedagogy!

spustit video
Kouzelník s proudy - Pavel Procházka
spustit video
Strážce nanodiamantů - Jan Havlík
spustit video
Zachránkyně netopýrů - Natália Martínková
spustit video
Bojovnice s pamětí - Helena Janíčková
spustit video
Konstruktér boranů - Jiří Dolanský
spustit video
Kuchařka steroidů - Eva Kudová
Další videa

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.