Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Stella L., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Přihlášení do projektu Otevřená věda mi přijde jako skvělá příležitost. Mohu se tak stát součástí opravdového výzkumu a zkusit si na rok, jaké je to být vědcem. Vyzkoušet si pracovat na odborném pracovišti AV ČR, i když jsem ještě na střední škole. Díky stáži dostanu možnost rozvinout své znalosti a dovednosti. Také zjistím, zda by mě bavilo se věnovat tomuto odvětví i v budoucnu.

Nikotinové receptory mě fascinují. Výzkum je komplexní a můžeme při něm využít mnoho metod, ať už se jedná o provádění in vivo či in vitro experimentů. Poznatky by se následně daly využít v drug delivery.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Toto je zapeklitá otázka. Ráda bych vynalezla hodně věcí, které by zlepšily svět. Kdybych však měla vybrat, tak bych sestrojila stroj času a perpetuum mobile. Díky stroji času by měli lidé více času a mohli by předejít negativním událostem. Perpetuum mobile by zas ušetřilo mnoho energie.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ve svém volném čase se ráda rozvíjím a rozšiřuji své znalosti. Účastním se proto různých projektů, akcí či korespondenčních seminářů. Také ráda fotím a umělecky tvořím. Baví mě matematika, biologie, ekonomie a svět businessu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.