Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Tomáš Č., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Magnetické skyrmiony pro neuromorfní počítání
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Biskupské gymnázium Hradec Králové


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Téma této stáže mě i letos velmi nadchlo, a to nejenom svou návazností na Využití počítačového učení ve fyzice :), ale především určitou interdisciplinaritou, kterou vnímám v koncepci "umělých neuronů". A i tento rok tuto stáž vnímám zejména jako obrovskou příležitost proniknout do programování a strojového učení a jeho praktického využití ve fyzice. V uplynulém roce se pro mne téma strojového učení stalo také méně abstraktním, především ve chvíli, kdy kolegové z Ústavu fyziky plazmatu začali shánět lidi, kteří by se věnovali uplatnění strojového učení a AI v diagnostice osciloskopů. Přál bych si tedy, aby mě tato stáž posunula v mém oboru fyziky zase o kousek dál, a to nejen teoreticky, ale i prakticky; v prostředí, kde získané znalosti a dovednosti mohu přímo využít, tedy na Akademii věd.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Efektivní a ekonomický zdroj užívající nízkoteplotní plazma - důvody jsou zřejmé: zaprvé je to téma mého výzkumu na akademii věd, ale především přes 10% dospělé populaci trpí infekčními kožními onemocněními (=poptávka) a dnes se používají převážně chemické (anti-mykotika/-biotika...) či biologické (parazitické organismy) metody (=tržní potenciál). Tato metoda je dosud nepříliš probádaná, co se týče využití v praxi (=prostor pro inovace) a při zvýšení efektivity přináší své jednoznačné výhody (=konkurenceschopnost) a jedná se o vynález zakládající na existujících poznatcích (=časový rámec realizace), farmakologický trh disponuje kapitálem (=ekonomická proveditelnost). A i v oblasti sterilizace by takový zdroj studeného plazmatu byl velmi užitečný, jelikož existuje stálá poptávka po nových metodách sterilizace, které nepoškozují citlivé materiály.

3. Vaše záliby, koníčky:
Jednoznačně má práce a studium, a to píši s plnou vážností, jelikož učit se nové věci, získávat nové dovednosti a schopnosti, plnit si své sny a ambice je něco, co mě celoživotně naplňuje. Pokud by mě studium/práce/projekty tak neskutečně nebavili, naplnil bych své dny něčím jiným... V mezičase však realizuji různé "projekty unaveného vědce" (např. gamma spektrometr, bioreaktory řas), které však časem často přerostou ve větší projekt (např. gamma spektrometr jako spolupráce s DofE a Jihočeskou univerzitou na radiačním mapování, bioreaktor řas jako výhra v Energetické olympiádě, korónový výboj jako výzkum na Akademii věd...) A v poslední době (vzhledem k množství stresu) jsem přidal i normálnější aktivitu, a to rekreační háčkování.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.