Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Barbora D., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Ediční příprava „ſtarych knieh“
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda jsem se přihlásila, protože mi připadá jako skvělá příležitost k získání zkušeností. Přiznávám, že na této stáži mě jako první zaujal název, ve kterém bylo dlouhé s. Když jsem si potom přečetla, o čem stáž je, uvědomila jsem si, že je to přesně to, co jsem hledala. Líbí se mi, že stáž má viditelný výsledek, obasahuje čtení starých tisků, což mě baví, a nabízí seznámení se s jazykovědou.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Pokud bych si mohla vybrat jeden vynález, který bych chtěla, aby existoval (ale zároveň bych ho nechtěla vymýšlet), byl by to stroj času, který by fungoval tak, že by člověk mohl minulost sledovat, ale nemohl by do ní nijak zasahovat. Mohli bychom díky tomu zjistit, jak probíhaly různé události nebo jak vypadala některá místa. Bohužel to asi není možné, takže se spokojím s konstruováním průběhů událostí podle pramenů a rekonstrukcemi podob míst podle archeologických nálezů. Svůj život tedy nechci věnovat snaze o vynalezení stroje času, ale právě konstruování toho, jak minulost mohla vypadat.

3. Vaše záliby, koníčky:
Uvědomuji si, že to asi zní ohraně, ale mými velkými zálibami jsou minulost a historie. Jinak ráda čtu (odbornou literaturu, prameny, ale i beletrii, například dobře napsaná fantasy) a občas se pokouším i psát. Miluji chození na výlety, jak do přírody, tak na různé památky. Už od čtyř let hraji na zobcové flétny a posledních několik let pro radost kreslím.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.