Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Matěj H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Automatická identifikace dvojstaničních meteorů
Ústav: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Ostava-Zábřeh


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil, protože se chci dále rozvíjet v astronomii, poznat nové, podobně smýšlející kamarády a navštívit vědecké instituce.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Myslím si, že vynalézání nových vynálezu není účelné a že vynálezce nemá přesnou představu o tom, co chce vynaleznout, ale o tom, co chce svým vynálezem řešit. Kdybych měl tedy něco vynaleznout, byla by to věc nebo postup, který by řešil nějaký společný problém lidstva a ideálně by nás jako druh sblížil a pomohl nám dostat se přes zatím neobjevené překážky.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ve svém volném čase rád programuji, pozoruji hvězdy nebo řeším přírodovědné soutěže. Rád taky trávím čas v přírodě.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.