Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Kristýna K., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Naladění mozku na cizí jazyk pomocí hudby
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Český Krumlov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Ráda bych se naučila nové věci, které mi škola nenabídne. Jsem otevřená všemu a chci se nadále posouvat. Tato stáž přesně vystihuje moje zájmy a směřování.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
To co bych ráda změnila už vynalezeno bylo. Jde jen o to nebát se to aplikovat do praxe. Jde o změnu výuky dětí. Stávající způsob je zastaralý a vůbec se v něm nepracuje s novými výzkumy o tom, jak funguje mozek a kdy a jak nejlépe přijímá nové informace.

3. Vaše záliby, koníčky:
Četba, kreativní práce, moderní technologie, psychologie, kamarádi, společnost, pořádání akcí, přednášení.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.