Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Adam K., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Využití sekundárních metabolitů bakterií v biologické ochraně rostlin
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Škola: Střední odborná škola ekologická a potravinářská


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Rád bych dalším rokem pokračoval ve stáži, jelikož mne nadchlo téma biologické ochrany rostlin, patologie hmyzu a nematologie obecně.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
To je těžká otázka. Pravděpodobně něco, co by zároveň zefektivnilo lidskou činnost, ale zároveň to mělo přínos ekonomický a obecně pro lidskou společnost.

3. Vaše záliby, koníčky:
mikroskopie, nematologie, mikrobiologie, čtení

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.