Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Eliška M., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Ex-situ ochrana ohrožených druhů rostlin
Ústav: Botanický ústav
Škola: Gymnázium Teplice


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásila, protože se ráda dozvídám a zkouším nové věci nad rámec školních povinností. Tato konkrétní stáž mě zaujala, protože se věnuje aktivní záchraně ohroženého druhu, což je něco, čemu bych se v budoucnu ráda sama věnovala.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Pokud bych byla nadaná tím správným směrem, pokusila bych se vynalézt účinný lék na roztroušenou sklerózu, anémii či jinou méně známou nemoc, o které bych usoudila, že se jejímu léčení nevěnuje tolik lidí, kolik by mělo. Pravdou totiž je, že i lidé s neznámými nemocemi trpí a chtít jim pomoci by měl, dle mého názoru, každý z nás.

3. Tvoje záliby, koníčky:
čtení knih, přednes, herectví, tvůrčí psaní, historie, biologie, botanika, turistika, jízda na kole, jazyky (čeština, angličtina, latina)

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.