Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Vojtěch F., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Repurposing of antiparasitic drugs for African Trypanosomiasis
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Česká 64


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil pro získání nových poznatků a zkušeností. Zaujalo mne téma stáže a její náplň (důraz na precizní pipetování a psaní poznámek).

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezl bych stroj na cestování v čase, abych se mohl varovat v minulosti před různými nebezpečími (nedostatečný zápis, špatná rozhodnutí apod.)

3. Vaše záliby, koníčky:
Věda, chemie, biologie, hudba, Netflix, sport (hlavně windsurfing a lyže), jídlo

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.