Stáže pro středoškoláky

Přehled stáží Akademie věd ČR pro středoškolské studenty v roce 2022
Vědní oblast
Kraj
Obor
Ústav AV ČR
Hlavní město PrahaFyzika

Lze najít pravidla k určení kvantových stavů bez znalosti jejich vlnových funkcí?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jan Šmydke, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáž je otevřena nejlépe dvěma studentům.
Při sérii přednášek, studia a tvůrčího hledání by se nejprve studenti seznámili se základními aspekty kvantové mechaniky molekul, teorie grup a symetrie. Na příkladech vybraných a již dobře popsaných molekul by se analýzou jejich vibrační struktury ukázala vnitřní logika vztahů mezi excitovanými vibračními stavy. Konečným cílem studentské stáže by mělo být porozumění vzájemným vztahům mezi kvantovými stavy molekulových vibrací. Stážisté by se společnými silami měli snažit přispět k pochopení a určení pravidel, která by umožnila alespoň částečnou charakteristiku vibračních stavů molekul bez explicitní znalosti jejich vlnových funkcí.
Stážisté Tereza Pšejová, Barbora Solnická, Magdalena Tyrmerová
Hlavní město PrahaBiofyzika

Není kartáč jako kartáč aneb příprava funkčních polymerních vrstev pro biosenzory

LEKTOR STÁŽE RNDr. Hana Lísalová, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se v průběhu stáže seznámí se základními i pokročilými metodami přípravy funkčních vrstev pro biosenzory. Student získá teoretické i praktické zkušenosti, a to jednak z přípravy a charakterizace základních typů funkčních vrstev - tzv. samoskladných monovrstev (SAM), rovněž se seznámí i s přípravou a charakterizací pokročilých polymerních vrstev pro biosenzory. Naučí se kupříkladu syntetizovat funkční polymerní kartáče pomocí různých polymeračních technik a poté vybrané vlastnosti těchto vrstev ověřovat pomocí metod infračervené spektroskopie a spektroskopické elipsometrie.
Stážista Vít Groulík
Hlavní město PrahaPopularizace vědy

Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!

LEKTOR STÁŽE Mgr. Jana Říhová
INSTITUCE Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Pokud rád/a fotíš, točíš, bloguješ atp., pošli prosím ukázku své práce (není podmínkou pro přihlášení).
Myšlenky pomáhají měnit svět, ale pouze tehdy, když se dostanou k dalším lidem. Kladeš si rád/a otázky, na které není snadné odpovědět? Třeba, proč jsou některé lidské činy správné a jiné špatné? Jak o světě přemýšleli naši předkové? Jaký je vztah mezi jazykem a realitou? Jak funguje vědomí? Zajímají tě aktuální výsledky společenských věd a jejich možné využití? Chtěl/a bys zkusit zprostředkovat práci filozofů, ale i historiků či filologů svým vrstevníkům? Jsi doma na sociálních sítích, máš nápady a umíš pracovat samostatně? Hledáme stážist(k)y se zaměřením na zvládnutí různých prostředků a cest, jak popularizovat vědu a výzkum především dalším středoškolákům. Projdeš s námi různými popularizačními aktivitami jako jsou výstavy, přednášky, tvorba příspěvků na sociální sítě, rozhovory o vědě a vědcích, natáčení reportáží. Požadujeme zájem o filozofii a příbuzné společenské vědy, nadšení, tvořivost, spolehlivost, chuť učit se nové věci, aktivní vztah k fotografování a pořizování a úpravě videí.
Stážisté Lucie Durasová, Anna Jiřičková
Hlavní město PrahaMatematika

Složitost maticového násobení

LEKTOR STÁŽE Ing. Petr Tichavský, DSc.
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Složitost maticového násobení je počet skalárních násobení nutných pro výpočet součinu dvou matic dané velikosti. Její nalezení je jedna ze základních úloh algebraické teorie složitosti. Má i praktické využití pro vědeckotechnické výpočty. Věděli jste, že ani složitost násobení dvou matic velikosti 3x3 není dosud známa ? Ví se, že je někde mezi 19 a 23. Stáž zahrnuje řešení řady podúloh z oblasti lineární algebry a diskrétní nebo spojité optimalizace směřující k danému cíli.
Stážisté Pavel Dědek, Michal Javor
Jihočeský krajBiologie

Přirození nepřátelé měkkýšů

LEKTOR STÁŽE Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 12
Měkkýši hostí řadu parazitů a parazitoidů a častou jsou zabíjeni mnoha predátory. V naší laboratoři se zabýváme především prací s hlísticemi rodu Alloionema a Phasmarhabditis, které měkkýše prazitují. Velmi často ale narážíme při naší práci i na další hlístice a jiné parazitické organismy, které často zapříčiní kolaps našich chovů. Z hlediska možností biologické ochrany rostlin proti těmto škůdcům je takový parazit velmi zajímavý a proto bychom se o diverzitě a schopnostech těchto organismů rádi dozvěděli víc. První krok je samozřejmě zjistit, co všechno nám v našich měkkýších prazituje a zabíjí je. Jedním z našich aktuálních cílů tak je provést screening diverzity všech možných parazitů, patogenů, parasitoidů a predátorů měkkýšů, kteří se u nás vyskytují. U některých nadějnějších bychom pak rádi navrhnuli a ověřili možnost laboratorních chovů, abychom mohli tyto organismy studovat dále a podrobněji.
Stážisté Matěj Baštýř, Adam Kraml, Jakub Savula
Hlavní město PrahaHistorie

Bibliografie je kompas v moři knih

LEKTOR STÁŽE PhDr. Václava Horčáková
INSTITUCE Historický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905. Moderními metodami navazuje na tyto činnosti a patří k základním informačním zdrojům pro historické vědy a příbuzné obory. Cílem projektu je další vývoj online přístupné databáze české historické bibliografie jako bibliografie průběžné i retrospektivní (Bibliografie dějin Českých zemí).
Stážistka Lada Chorovská
Jihomoravský krajBiologie

Sázka na jistotu? Evoluce na počkání

LEKTOR STÁŽE Mgr. Milan Vrtílek, Ph.D.
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Evoluce probíhá neustále a zdaleka se nemusí projevit až za miliony let. Cílené šlechtitelství či změna klimatu nám ukazují, že za určitých podmínek lze vysledovat patrné, někdy dokonce žádoucí změny již po pár generacích. Co když se ale podmínky z generace na generaci mění? V takovém případě zajistí přežití dalšího pokolení jen sázka na jistotu – co nejvyšší různorodost potomstva. Halančík tyrkysový (Nothobranchius furzeri) se přizpůsobil životu v každoročně vysychajících tůních africké savany. Jedná se o druh extrémně krátkověké „anuální“ ryby, která přežívá období sucha díky odolnému jikernému obalu a klidovému stadiu – diapauze. Při diapauze jsou embrya halančíků takřka neaktivní a šetří tak omezenou zásobu energie. Období sucha může totiž v závislosti na srážkách v dané oblasti trvat několik dní, měsíců ale i let. Vzhledem k nepředvídatelnosti srážek ale nemusí být vždy vhodné do diapauzy vstoupit. Klidové embryo prošvihne vhodný okamžik k vylíhnutí. Snůšky samiček halančíků proto obsahují jak rychle, tak pomalu se vyvíjející potomstvo. Poměr pomalých a rychlých potomků se ale liší mezi jednotlivými samičkami. Cílem projektu tedy bude zjistit, do jaké míry je poměr rychle/pomalu se vyvíjejících potomků u halančíka tyrkysového dědičný z matek na dcery. Umělým výběrem se potom v řádu jednotek generací pokusíme dosáhnout uniformního potomstva v snůšce.
Stážistka Karolína Tomanová
Hlavní město PrahaFyzika

Zpracování dat z Observatoře Pierra Augera

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Observatoř Pierra Augera je největším detektorem na světě pro měření kosmického záření s velmi vysokou energií. Detektory rozprostřené na ploše 3000 km2 zaznamenávají spršky elementárních částic vzniklých interakcí kosmického záření v atmosféře již od roku 2008. Data jsou postupně zveřejňována, aby je mohli analyzovat všichni zájemci. Tato data společně prozkoumáme za pomoci moderních postupů. Práce je vhodná pro studenty se zájmem o astrofyziku a výpočetní techniku. Většina úkolů spočívá ve vytváření krátkých programů pro zpracování dat. Velkou výhodou je znalost programování v pythonu. Část stáže je možné vykonávat vzdáleně.
Stážisté Jana Maršálková, Filip Neubauer, Václav Zajac
Jihočeský krajChemie

Meziplodiny - záchranáři zemědělských půd?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Veronika Jílková, Ph.D.
INSTITUCE Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Zemědělské půdy jsou v současnosti extenzivně využívány pro produkci potravin a proto rychle ztrácí i to malé množství organické hmoty a živin, které ještě mají. Jednou z možností, jak tyto půdy zachránit je využití meziplodin, které jsou do osevního postupu zařazeny mezi hlavní plodiny. Meziplodiny totiž nejsou sklizeny a jejich biomasa je v půdě ponechána, čímž dochází k navýšení obsahu organické hmoty i živin v půdě. Zatím ale není jasné, které meziplodiny jsou nejvhodnější a s jakým zpracováním půdy by měly být kombinovány. Ve spolupráci se soukromými zemědělci se tedy v rámci stáže zaměříme na vytipování vhodných meziplodin v kombinaci s hlavními plodinami a na to, jaký postup zpracování půdy (bez orby či s orbou) bude pro zvýšení obsahu organické hmoty a živin nejvhodnější.
Stážistka Klára Chmeňová
Středočeský krajAstronomie

Radianty meteorických rojů

LEKTOR STÁŽE RNDr. Pavel Koten, Ph.D.
INSTITUCE Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Pro každý meteor, který na obloze spatříme, můžeme určit radiant. Rozumíme tím bod na obloze, ze kterého meteor zdánlivě vylétá. Radianty meteorů patřících ke stejnému meteorickému roji jsou si obvykle velmi blízké. Nicméně i mezi nimi jsou patrné rozdíly dané například různou hmotností meteoroidů, které vstoupily do zemské atmosféry a zazářily jako meteor. Na základě již existujících dat ale i dat získaných vlastním měřením budeme v rámci stáže hledat rozdíly mezi radianty jednotlivých meteorických rojů.
Stážisté Terezie Koubková, Radovan Lev
předchozí123456789...1213další

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš si podat více přihlášek na různé stáže. Docházet však můžeš pouze na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Nemohou tě vybrat na více stáží současně, protože hned jak si tě vybere jeden lektor na svou stáž, tak ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné pouze do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat nejvhodnější adepty na svou stáž. Výsledek o přijetí nebo nepřijetí na stáž se dozvíš do konce roku 2022.

Jaké reference mám přiložit k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale pomáhají lektorům při rozhodování, koho na stáž ze všech uchazečů nakonec přijmou. Reference mohou být např. diplomy, certifikáty, potvrzení o účasti v SOČ a olympiádách, doporučující dopisy od pedagogů apod. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí, abych se mohl přihlásit?

Předpoklady jsou někdy uvedeny v anotaci stáže. Většinou lektoři neočekávají žádné zvláštní znalosti. Rozhodující je chuť vyzkoušet si něco nového a učit se. Stáže Otevřené vědy jsou příležitostí pro studenty středních škol a gymnázií, jak získat odbornou praxi. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš, co by ses chtěl na stáži naučit nebo proč tě dané téma zajímá. 

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží po celý rok, tedy i o prázdninách v červenci a srpnu. Vždy ale záleží na konkrétní dohodě s lektorem stáže o tom, jak stáž bude probíhat. Stáže mohou probíhat i formou online diskuzí a studia literatury v kombinaci s docházkami do terénu nebo na pracoviště Akademie věd ČR.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.