Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Michael H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kulturní dějiny postsocialismu
Ústav: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Škola: Dvořákovo gymnázium


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Chtěl jsem se více věnovat oborům, které mě zajímají i mimo školu. Na stáži mě zaujalo téma období po konci socialismu, o kterém se ve škole moc nemluví.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezl bych stroj který by nám mohl dát odpovědi na záhady z minulosti. Například by jsme mohli zjistit co mysleli řekové Platón a Solón když popisovali Atlantidu a nebo co se stalo s jantarovou komnatou za 2. sv. války.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ve volném čase se zajímám o světové dění. Mimo to se zajímám o lingvistiku. Také rád žongluji a pravidelně s kamarády chodím žonglovat.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.