Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Žofie Č., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Bez vody to nepůjde: Vliv sucha na anatomii listů?
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda jsem se přihlásila, abych si vyzkoušela práci vědeckými metodami a ve vědeckém prostředí, a vyzkoušela si, jak vypadá nějaký obor v praxi. Na stáži mě zaujalo, že nabízí práci v laboratoři i v terénu a zabývá se tématem přizpůsobování rostlin vnějším vlivům, což mi připadá zajímavé. Doufám, že mi stáž pomůže v pozdějším rozhodování o studiu na vysoké škole.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Dokonalý model lidského těla nebo jakéhokoliv organismu, který by dokázal sám fungovat, jelikož by to bylo velmi zajímavé, a mohl by se využívat k různým simulacím.

3. Vaše záliby, koníčky:
Baví mě knihy, filmy, jízda na koni nebo na kole, rybaření s rodinou, pozorování ptactva a někdy také vaření.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.