Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Tereza P., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Mendelovo gymnázium Opava


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, jelikož mě věda již dlouhodobě oslovuje a láká mě ta představa vědecké práce již na střední škole. Téma membránového transportu v buňkách mě zajímá již nějakou tu dobu. Propojení biochemie a buněčné biologie je asi to, co mě na tom baví nejvíce a ráda bych své znalosti v těchto oborech prohloubila dále.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Ráda bych svým vynálezem přispěla k rozvoji biodiverzity a pomohla tak zachránit mizející druhy, neboť v současné době většina nových potenciálních léků pochází z přírodních produktů, kterých byl otestován pouze malý zlomek. Rozvojem biodiverzity by tedy bioprospektoři získali více času pro jejich zkoumání, z čehož by lidstvo později mohlo benefitovat.

3. Vaše záliby, koníčky:
Svůj volný čas trávím nejčastěji v posilovně, jsem certifikovaná fitness trenérka a věnuji se především crossfitu. Dále hraji volejbal a jsem vášnivý vysokohorský turista. Jsem člověk, co miluje sportovní výzvy, ale také třeba ráda podnikám různá cestovatelská dobrodružství se svou mladší sestrou.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.