Absolventi stáží

O OTEVŘENÉ VĚDĚ

Již 18 let se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu a výzkum. Prostřednictvím vědeckých stáží pro středoškoláky chceme studentům umožnit získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat je k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké kariéry. Stážisty zároveň odborně vzděláváme a zapojujeme do činnosti špičkových pracovišť Akademie věd ČR.

Stáže umožňují středoškolákům zapojení do současného vědeckého výzkumu. Jsou jedinečnou příležitostí, jak získat cenné zkušenosti a vědeckou praxi. Vědkyně a vědci Akademie věd ČR nabízí studentům svůj čas, znalosti a prostor, aby si talentovaní studenti středních škol sami mohli vyzkoušet vědu. Středoškolačky a středoškoláci díky stážím mohou s vědci spolupracovat na zajímavých výzkumných tématech a zjistit, jak to funguje ve skutečných laboratořích nebo jak se provádí výzkum v oblasti humanitních věd. Roční vědecké stáže středoškolákům umožňují dostat se k současnému vědeckému výzkumu, odborným znalostem a praxi. 

Otevřená věda prostřednictvím databáze stáží na této webové stránce každoročně nabízí pestrou škálu témat z přírodních, technických, humanitních i společenských věd. Témata stáží pokrývají nejrůznější vědní obory: biologie, chemie, fyzika, geologie, ekologie, technika, IT, geografie, lékařské vědy, psychologie, ekonomie, historie, filologie, filozofie, právo, dějiny umění, chemická technologie, biofyzika, astronomie a další.

Studentské vědecké stáže v českém a anglickém jazyce se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků v jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR po celé České republice. Stáže pro středoškolské studenty jsou roční, konají se vždy od ledna do prosince a to minimálně 8 hodin v měsíci. Projekt je financován Akademií věd České republiky.

 

AKTUÁLNÍ ROČNÍK 

V roce 2022 dostalo příležitost vyzkoušet si vědu v praxi 216 studentek a studentů středních škol z celého Česka. Docházet budou na 115 vědeckých stáží, které budou probíhat pod odborným vedením 96 vědkyň a vědců na 34 pracovištích Akademie věd ČR.

 

ABSOLVENTI OTEVŘENÉ VĚDY

Od roku 2005, kdy Akademie věd ČR stáže pro nadané středoškolské studenty pořádá, se do badatelské činnosti na specializovaných výzkumných pracovištích zapojilo bezmála 2000 středoškolaček a středoškoláků. Pro mnohé z nich bylo toto setkání s vědou už na střední škole natolik určující, že se rozhodli pokračovat ve vybraném oboru při studiu na vysoké škole a někteří z nich si následně zvolili výzkumnou činnost také za svoji profesní dráhu. Zde a na sociálních sítích Otevřené vědy vám budeme přinášet jejich příběhy. 

ROČENKY ABSOLVENTŮ OTEVŘENÉ VĚDY

Ročenka stážistů Otevřené vědy 2021

2021
Ročenka stážistů Otevřené vědy 2021 (verze ke stažení)

 

Ročenka stážistů Otevřené vědy 2020

2020

 

Ročenka stážistů Otevřené vědy 2019

2019

Ročenka stážistů Otevřené vědy 2018

2018