Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Ida H., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Schopnost rostlin přizpůsobit se měnícím se klimatickým podmínkám
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Budějovická


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Stáž pro mě spojuje zajímavá témata: biologie-botanika-klima-věda, která mě zajímají při studiu biologie na gymnáziu. Tuto stáž vnímám jako příležitost poznat, co vědecká práce obnáší, a dozvědět se více o dopadech změny klimatu.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Ráda bych výzkumem přispěla k řešení palčivých výzev budoucnosti, které nás jako obyvatele této planety čekají.

3. Vaše záliby, koníčky:
BIOLOGIE
ATLETIKA – ČLENKA KLUBU SP4
FOTOGRAFOVÁNÍ A EDITING
TURISTIKA – ČLENKA TOM BOHEMIANS
KANOISTIKA – 3.MÍSTO ČESKÝ POHÁR VODÁKŮ
KLAVÍR- 10 LET V ZUŠ

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.