Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Tomáš K., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu
Ústav: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Boskovice


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Každý den se v knihách a učebnicích dočítám o objevech a vynálezech významných vědců. Fascinuje mě odhodlání, důvtip a hlavně přínos těchto osobností pro celý svět. Proto jsem se rozhodl využít příležitosti Otevřené vědy a vyzkoušet si práci vědce na vlastní kůži. Stáž Citizen science mě zaujala po vědecké, společenské stránce a svým mezinárodním přesahem. Rád pracuji s lidmi, a proto i možnost participace veřejnosti na vědeckém výzkumu mě zaujala. Bavilo by mě pracovat na implementaci tohoto systému v ČR a jeho následné propagaci v tuzemsku i zahraničí. Oslovila mě také iniciativa a zahraniční zkušenosti lektora stáže.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Dnes čelí naše společnost hned několika velkým krizím. Příkladem může být globální oteplování, válka na Ukrajině a s ní se pojící energetická krize. Ve všech těchto problémech vidím jednu společnou příčinu, kterou je právě nedostatek kvalitních zdrojů energie. Zde bych s vynalézáním začal. Vyřešení této energetické otázky by mělo značný dopad v oblastech jako životní prostředí, globální oteplování, import plynu z Ruska nebo elektromobilita.

Mým prvním nápadem je zařízení, které by umělo přeměnit skleníkové plyny (např. CO2 nebo metan) emitované lidskou činností na energii v podobě paliva. Takové zařízení by mohlo vyrábět nemalé množství energie, a zároveň čistit atmosféru.

3. Vaše záliby, koníčky:
Volný čas se snažím využívat produktivně. Rád se vzdělávám, čtu, ale i hraji na hudební nástroje (klavír, kytara). S kamarády chodíme do posilovny a cvičíme street workout. Mým nejoblíbenějším sportem je basket, ve kterém reprezentuji naše gymnázium. Nejradši jsem však s rodinou a svým mladším bráškou. Hlavně když si zajdeme do lesa, na výlet nebo si zahrajeme nějakou společenskou hru.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.