Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Ivana K., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Experimentální středověk
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Opatov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Projektu jsem se účastnila již v minulém roce a stáž mi neuvěřitelně pomohla v osobním rozvoji. Otevřená věda dává středoškolákům možnost věnovat se podrobněji oboru, který je zajímá, pod profesionálním vedením a s pocitem, že jejich práce má smysl. Na stáž Experimentální středověk jsem se přihlásila, protože mám k tomuto tématu blízko a chtěla bych si vše vyzkoušet na vlastní kůži.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezla bych jakýsi univerzální překladač. Jednalo by se o malé zařízení, které byste si umístili do ucha. V reálném čase by překládalo mluvený text a k vám do mozku by se dostal pouze již přeložený výstup. Mohli byste si tak povídat s jiným člověkem bez potřeby umět stejný jazyk. On by mluvil například japonsky, vy česky, a přesto byste si skvěle rozuměli. Taková Babylonská rybka ze Stopařova průvodce Galaxií, ale založená na špičkové technice.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ráda čtu, především klasiku, fantasy a historické romány. Zabývám se rodinnou historií – sestavuji rodokmen a rodinnou kroniku, kde sbírám příběhy svých předků. Ráda chodím do divadla, baví mě nejrůznější ruční práce. Hraji na příčnou flétnu a když mám jistotu, že mě nikdo neslyší, tak také na kytaru.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.