Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Michaela Ch., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Orient zblízka I.
Ústav: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásila abych nabyla nové zkušenosti a znalosti. Stáž mě zaujala především tématem a náplní.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Přístroj k teleportaci. Usnadnilo by to spoustu času a z dlouhodobého hlediska i peněz.

3. Vaše záliby, koníčky:
čtení, psaní, učení se cizích jazyků, kresba, cestování, hudba

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.