Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Karolína K., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Defekty v dvourozměrném krystalu
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Na stáž jsem se přihlásila, protože bych chtěla mít možnost se seznámit a pracovat s nejnovější technikou, která se využívá pro pochopení a zlepšení vlastností materiálů. Ráda bych prohloubila své znalosti v nabízeném velmi poutavém tématu. Chtěla bych přispět k vývoji nových technologií, ve kterých se budou využívat zkoumané materiály. Láká mě práce s odborníky, od kterých bych mohla získat velmi cenné zkušenosti. Ve fyzice jsem našla budoucnost, logiku i potěšení, a proto bych se jí chtěla i do budoucna věnovat.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Chtěla bych vynaleznout novější elektroniku pohybující stolkem se vzorkem v elektronovém mikroskopu. Problém je v tom, že obraz se pomalu posouvá (drifting). Prozatím se to řeší snímáním více snímků a následné zpracování do jednoho, ale ne na dlouho :).

3. Vaše záliby, koníčky:
Zajímám se o fyziku, konkrétně o elektromagnetické záření. Proto se také zajímám o elektronovou mikroskopii.
Také ráda chodím s kamarády ven, jezdím na kole, hraji volejbal nebo stolní tenis.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.