Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Sofie K., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kvantová mechanika ve studiu jader a exotických mezonů
Ústav: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Nad Štolou


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Projekt Otevřené vědy Akademie věd ČR sleduji už delší dobu. Navštěvuji vědecké akce a o vědu se zajímám od malička. Téma a cíl této stáže mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla přihlásit.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Vynalezla bych přístroj schopný pozorovat částice bez toho, aniž by je jakkoliv ovlivnil. Pozorování částic by tak bylo přesnější (bez jakéhokoliv vnějšího vlivu) a kvantová fyzika by se v důsledku posunula dál.

3. Vaše záliby, koníčky:
Hra 7 let na klavír, četba klasické literatury a knihy s vědeckým zaměřením, astronomická pozorování, horská turistika, lezení po skalách.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.