Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Markéta K., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Bez vody to nepůjde: Vliv sucha na anatomii listů?
Ústav: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Česká lesnická akademie Trutnov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
O podání přihlášky do programu Otevřená věda přemýšlím již rok. Láká mne nabídka cenných zkušeností i spolupráce s odborníky. Studuji obor Ekologie a životní prostředí, tudíž mám k přírodě blízký vztah a líbí se mi její celistvost a propojenost. Změna klimatu je navíc, obzvláště v našem oboru, velice opakované téma, a proto je tato stáž skvělou příležitostí k získání nových poznatků.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Kdybych mohla zabloudit do trochu nerealistických představ, ráda bych vynalezla něco, co by mi umožnilo se fyzicky podívat do těla jiných organismů. Chtěla bych v praxi pořádně prozkoumat všechny části jejich těla, projít se po něm a prohléhnout si zevnitř vše jako v kině.

3. Vaše záliby, koníčky:
Vystřídala jsem již mnoho různých volnočasových aktivit, nicméně mezi mé primární koníčky patří výtvarné umění. Věnuji se také hře na housle a violu de gambu, lukostřelbě, jezdectví, jsem instruktorka dětských táborů a dobrovolničím v domově pro seniory.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.