Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Kryštof H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Pátrání po lepších fotosenzitivních kapalně krystalických materiálech
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázum Botičská


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Protože mne baví fyzika a chemie a rád bádám. Na této stáži mne zaujalo téma, o kterém jsem doposud již několikrát slyšel, ale konečně mám příležitost se o něm dozvědět více.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Kdybych mohl vymyslet cokoli, pravděpodobně bych vynalezl nějakou pilulku či mast na instantní a úplnou nebo téměř úplnou regeneraci svalů. A proč? Hlavně protože hodně zpívám a posiluji, tak chci tyto činnosti dělat bez omezení. Ještě mne napadl přístroj, lék či nanobot, který by zamezil nebo zpomalil odumírání mozkových buněk, abychom mohli nějaké geniální mozky udržet při životě věčně.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mezi prvními určitě matematika, fyzika a hudba. Dále pak chemie, psychologie, filosofie a japanologie

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.