Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Samuel B., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Jazykový obraz prožívání přírody
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Škola: Masarykova střední škola chemická


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Rád bych si vyzkoušel práci s lidmi, kteří se svému oboru věnují a byli by ochotní mi jejich odborný svět představit.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Čtečku myšlenek- usnadnilo by nám to komunikaci, protože mnohdy, když si něco myslíme, nedokážeme to říct. Ovšem i tenhle prostý vynález by byl dříve nebo později zneužit ke zlu.

3. Vaše záliby, koníčky:
Psaní poezie a její čtení, entomologie a chov exotických zvířat

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.