Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Magdalena K., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Dějiny zdravotnické záchranné služby v českých zemích (1952–2003)
Ústav: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Škola: Rakouské gymnázium v Praze


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, protože mě zajímají humanitní vědy a ráda bych si vyzkoušela terénní výzkum a objevila, jak se dělá věda.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Ráda bych vynalezla motor s pohonem na vodu, věřím, že by to pomohlo zastavit klimatickou krizi.

3. Vaše záliby, koníčky:
Skaut, čtení, divadlo a tanec.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.