Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Květoslava Stejskalová

fotografie studenta
Stáž: Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Další informace

Alexej Bubnov

fotografie studenta
Stáž: Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Markéta Kulhánková

fotografie studenta
Stáž: Ženy v Byzanci
Ženy v Byzanci
Ústav: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.,
Další informace

Jiří Hlaváček

fotografie studenta
Stáž: Dějiny zdravotnické záchranné služby v českých zemích (1952–2003)
Ústav: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Další informace

Helena Janíčková

fotografie studenta
Stáž: Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Jakub Martinka

fotografie studenta
Stáž: Počítačové simulace molekul po absorpci záření s využitím strojového učení
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Další informace

Veronika Jílková

fotografie studenta
Stáž: Kombinace biouhlu a lyzátu z peří - spása pro zemědělské půdy?
Lesní požár: Přítel nebo nepřítel půdního uhlíku?
Vliv travních společenstev na produkci glomalinu a stabilizaci půdního uhlíku
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Další informace

Markéta Fílová

fotografie studenta
Stáž: Laboratorní zahradničení
Ústav: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Další informace

Petr Zacharov

fotografie studenta
Stáž: Vyfoť si a prozkoumej bouři
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Další informace

Petr Bouř

fotografie studenta
Stáž: Spektroskopie nukleových kyselin v roztoku
Modelování interakce molekul s kovovými povrchy
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Další informace

Filip Děchtěrenko

fotografie studenta
Stáž: Paměť a typičnost na fotografie domácností rodin z celého světa
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Jiří Filip

fotografie studenta
Stáž: NeuralMat: Digitální vnímání vzhledu materiálů
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Další informace

Kateřina Chládková

fotografie studenta
Stáž: Naladění mozku na cizí jazyk pomocí hudby
Ústav: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Terézia Jurkovičová

fotografie studenta
Stáž: Pátrání po lepších fotosenzitivních kapalně krystalických materiálech
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Zuzana Kotková

fotografie studenta
Stáž: Chemie bez hranic
Chemie bez hranic
Chemickou hvězdou na Instagramu
Chemickou hvězdou na Instagramu
Ústav: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Další informace

Vladimír Kusbach

fotografie studenta
Stáž: µCT in geophysics / MikroCéTéčko v geofyzice
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Zdeněk Remeš

fotografie studenta
Stáž: Plazmová modifikace povrchu a měření optických vlastností povrchových defektů
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Veronika Štěpánová

fotografie studenta
Stáž: Fonetická stáž aneb [víslovnostňí vískum]
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Další informace

Olga Zimmermannová

fotografie studenta
Stáž: Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Martina Dlasková

fotografie studenta
Stáž: Čištění vod od mikropolutantů, příprava a charakterizace sorbentů
Ústav: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Další informace

Alena Fornůsková

fotografie studenta
Stáž: Monitoring bělozubky tmavé: zapojení veřejnosti do sběru dat a jejich analýza
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Další informace

Wolfgang Hornfeck

fotografie studenta
Stáž: Data science for crystal structures
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Jana Kašparová

Stáž: Sluneční erupce na FICUSu
Ústav: Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Šimon Kdýr

fotografie studenta
Stáž: Pravěké záznamy o magnetickém poli Země ukryté v archeologických artefaktech
Ústav: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Vojtěch Kessler

fotografie studenta
Stáž: Dějiny všedního dne
Ústav: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Miroslav Kolařík

fotografie studenta
Stáž: Identifikace mikroskopických hub a studium jejich sekundárních metabolitů
Ústav: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Eva Krupičková Pluhařová

fotografie studenta
Stáž: Molekulové modelování katalyzátoru redukujícího oxid uhličitý
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Další informace

Filip Lachmann

fotografie studenta
Stáž: Popularizuj vědění o společnosti!
Ústav: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

Jan Novotný

fotografie studenta
Stáž: Pozemní laserové skenování a modelování lesních porostů
Ústav: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Další informace

David Píša

fotografie studenta
Stáž: Vlny pana Langmuira pod dohledem Solar Orbiteru
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Další informace

David Staněk

fotografie studenta
Stáž: Biogeneze krátkých nekódujících RNA
Ústav: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Další informace

Ondřej Svoboda

fotografie studenta
Stáž: Mechanismy vzniku erytrocytů u modelového organismu Danio rerio
Ústav: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Další informace

Jan Swart

fotografie studenta
Stáž: Numerický model pro obchodování na burze
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Další informace

Michal Šulc

fotografie studenta
Stáž: Variabilita vajec vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v průběhu jejího života
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Další informace

Jakub Trojan

fotografie studenta
Stáž: Role citizen science při monitoringu české zemědělské krajiny
Geografie bezpečnosti: identifikace rizikových míst na základě percepce obyvatel
Cestovní ruch v době post-covidové
Geography rocks!
Ústav: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Další informace

Miloslav Vondráček

Stáž: Jazykový obraz emoce
Jazykový obraz prožívání přírody
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Další informace

Kateřina Voráčová

fotografie studenta
Stáž: Popularizace věd o Zemi v praxi
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Další informace

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.