Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich letošních lektorů.

Jiří Chudoba

fotografie studenta
Stáž: Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR
Další informace

Juraj Hvorecký

fotografie studenta
Stáž: Mysel a mozek - současná filosofie mysli
Ústav: Filosofický ústav AV ČR
Další informace

Veronika Jílková

fotografie studenta
Stáž: Využití vermikompostu jako hnojiva
Prospěšnost půdních aditiv pro chemické složení a zádrž vody v půdě
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Dalibor Kodrík

fotografie studenta
Stáž: Obranné reakce hmyzu vůči přírodním toxinům
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Pavel Koten

fotografie studenta
Stáž: Letní meteorické roje
Ústav: Astronomický ústav AV ČR
Další informace

Jiří Nermuť

fotografie studenta
Stáž: Biologická ochrana proti škodlivým měkkýšům - hlístice a bakterie
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Vojtěch Pelc

fotografie studenta
Stáž: Jak se dělá neolatinistika
Ústav: Filosofický ústav AV ČR
Další informace

Jan M. Swart

fotografie studenta
Stáž: Systémy částic s periodickým chováním
Intertwining pro pravděpodobnostní jádra
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Další informace

Michaela Tencerová

fotografie studenta
Stáž: Jak tvrdé jsou kosti a co se pod nimi skrývá?
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR
Další informace

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.