Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich letošních lektorů.

Tomáš Beránek

fotografie studenta
Stáž: Syntéza fosfininových a helicenových derivátů s potenciálním využitím v optoelektronice
Ústav: Ústav chemických procesů
Další informace

Alexey Bubnov

fotografie studenta
Stáž: Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů
Ústav: Fyzikální ústav
Další informace

Anja Bunzel

fotografie studenta
Stáž: Hudební repertoár na soukromých společenských setkáních v Praze 1815–1850
Ústav: Ústav dějin umění
Další informace

Milada Čovanová

fotografie studenta
Stáž: Rostlinný hormon auxin a jeho metabolismus a mezibuněčný transport
Ústav: Ústav experimentální botaniky
Další informace

Markéta Fránková

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky pramenišť Mont Beuvray (Francie)
Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Ústav: Botanický ústav
Další informace

Jan Frei

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a její souvislosti
Ústav: Filosofický ústav
Další informace

Jan Grym

fotografie studenta
Stáž: Polovodičové nanostruktury pro optoelektroniku
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky
Další informace

Oleg Heczko

fotografie studenta
Stáž: Magnetic shape memory effect - new paradigm of deformation in magnetic field
Ústav: Fyzikální ústav
Další informace

Juraj Hvorecký

fotografie studenta
Stáž: Mysel a mozek - současná filosofie mysli
Ústav: Filosofický ústav AV ČR
Další informace

Jiří Chudoba

fotografie studenta
Stáž: Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR
Další informace

Veronika Jílková

fotografie studenta
Stáž: Využití vermikompostu jako hnojiva
Prospěšnost půdních aditiv pro chemické složení a zádrž vody v půdě
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Dalibor Kodrík

fotografie studenta
Stáž: Obranné reakce hmyzu vůči přírodním toxinům
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Pavel Koten

fotografie studenta
Stáž: Letní meteorické roje
Ústav: Astronomický ústav AV ČR
Další informace

Eva Krupičková Pluhařová

Stáž: Molekulové modelování PETázy – enzymu rozkládajícího plasty
Molekulové modelování enzymové katalýzy
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Další informace

Jiří Nermuť

fotografie studenta
Stáž: Biologická ochrana proti škodlivým měkkýšům - hlístice a bakterie
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Vojtěch Pelc

fotografie studenta
Stáž: Jak se dělá neolatinistika
Ústav: Filosofický ústav AV ČR
Další informace

Jan M. Swart

fotografie studenta
Stáž: Systémy částic s periodickým chováním
Intertwining pro pravděpodobnostní jádra
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Další informace

Michaela Tencerová

fotografie studenta
Stáž: Jak tvrdé jsou kosti a co se pod nimi skrývá?
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR
Další informace

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Stáž: Máme se bát Ruska?
Ústav: Historický ústav
Další informace

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.