Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich letošních lektorů.

Michal Šulc

fotografie studenta
Stáž: Vejce jako indikátor kvality samice vlaštovky obecné
Míra odmítání parazitických vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)
Ústav: Ústav biologie obratlovců
Další informace

Veronika Štěpánová

fotografie studenta
Stáž: Fonetická stáž aneb [vískum víslovnosťi přejatíx slof]
Ústav: Ústav pro jazyk český
Další informace

Marta Šimečková

fotografie studenta
Stáž: Hledá se dialektolog! Značka: spěchá
Ústav: Ústav pro jazyk český
Další informace

Jan Schier

fotografie studenta
Stáž: Moderní metody digitálního zpracování obrazu
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace
Další informace

Stanislav Valtera

fotografie studenta
Stáž: Příprava a testování nanokatalyzátorů pro zelenou chemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Další informace

Jana Říhová

fotografie studenta
Stáž: Filozofie věc veřejná: staňte se popularizátory vědy!
Ústav: Filosofický ústav
Další informace

Vítězslav Jarý

fotografie studenta
Stáž: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla
Ústav: Fyzikální ústav
Další informace

Helena Janíčková

fotografie studenta
Stáž: Mechanizmy cholinergního řízení striata
Ústav: Fyziologický ústav
Další informace

Jan Hálek

fotografie studenta
Stáž: Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993
Ústav: Masarykův ústav a Archiv
Další informace

Blanka Holendová

fotografie studenta
Stáž: Funkce reaktivních forem kyslíku v beta buňkách slinivky břišní
Ústav: Fyziologický ústav
Další informace

Květoslava Stejskalová

fotografie studenta
Stáž: Naučíme tě, jak nadchnout žáky ZŠ pro chemii, aneb experimentujeme v naší EDU laboratoři a učíme tvořivě učit chemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Další informace

Tomáš Beránek

fotografie studenta
Stáž: Syntéza fosfininových a helicenových derivátů s potenciálním využitím v optoelektronice
Ústav: Ústav chemických procesů
Další informace

Alexey Bubnov

fotografie studenta
Stáž: Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů
Ústav: Fyzikální ústav
Další informace

Anja Bunzel

fotografie studenta
Stáž: Hudební repertoár na soukromých společenských setkáních v Praze 1815–1850
Ústav: Ústav dějin umění
Další informace

Milada Čovanová

fotografie studenta
Stáž: Rostlinný hormon auxin a jeho metabolismus a mezibuněčný transport
Ústav: Ústav experimentální botaniky
Další informace

Markéta Fránková

fotografie studenta
Stáž: Rozsivky polních mokřadů jihovýchodní Moravy
Rozsivky pramenišť Mont Beuvray (Francie)
Ústav: Botanický ústav
Další informace

Jan Frei

fotografie studenta
Stáž: Filosofie Jana Patočky a její souvislosti
Ústav: Filosofický ústav
Další informace

Jan Grym

fotografie studenta
Stáž: Polovodičové nanostruktury pro optoelektroniku
Ústav: Ústav fotoniky a elektroniky
Další informace

Oleg Heczko

fotografie studenta
Stáž: Magnetic shape memory effect - new paradigm of deformation in magnetic field
Ústav: Fyzikální ústav
Další informace

Juraj Hvorecký

fotografie studenta
Stáž: Mysel a mozek - současná filosofie mysli
Ústav: Filosofický ústav AV ČR
Další informace

Jiří Chudoba

fotografie studenta
Stáž: Zpracování dat ze srážek v urychlovači LHC
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR
Další informace

Veronika Jílková

fotografie studenta
Stáž: Využití vermikompostu jako hnojiva
Prospěšnost půdních aditiv pro chemické složení a zádrž vody v půdě
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Dalibor Kodrík

fotografie studenta
Stáž: Obranné reakce hmyzu vůči přírodním toxinům
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Pavel Koten

fotografie studenta
Stáž: Letní meteorické roje
Ústav: Astronomický ústav AV ČR
Další informace

Eva Krupičková Pluhařová

fotografie studenta
Stáž: Molekulové modelování enzymové katalýzy
Molekulové modelování PETázy – enzymu rozkládajícího plasty
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Další informace

Francisco Mendez

fotografie studenta
Stáž: Taxonomic identification of spiders
Functional Biogeography of habitat islands
Ústav: Botanický ústav
Další informace

Jiří Nermuť

fotografie studenta
Stáž: Biologická ochrana proti škodlivým měkkýšům - hlístice a bakterie
Ústav: Biologické centrum AV ČR
Další informace

Vojtěch Pelc

fotografie studenta
Stáž: Jak se dělá neolatinistika
Ústav: Filosofický ústav AV ČR
Další informace

Sneha Samal

fotografie studenta
Stáž: Internship for Student in Material Science
Internship for Student in Physics
Internship for Student in Polymer chemistry
Ústav: Fyzikální ústav
Další informace

Jan M. Swart

fotografie studenta
Stáž: Systémy částic s periodickým chováním
Intertwining pro pravděpodobnostní jádra
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Další informace

Michaela Tencerová

fotografie studenta
Stáž: Jak tvrdé jsou kosti a co se pod nimi skrývá?
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR
Další informace

Radomír Vlček

fotografie studenta
Stáž: Máme se bát Ruska?
Ústav: Historický ústav
Další informace

Olga Zimmermannová

fotografie studenta
Stáž: Antiportery Na+/H+ a jejich význam pro zachování homeostáze kationtů v eukaryotních buňkách
Ústav: Fyziologický ústav
Další informace

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.