Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Veronika K., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Vliv různých osmoticky aktivních látek na růst vláknitých hub
Ústav: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do tohoto projektu jsem se přihlásila, neboť bych ráda získala nové znalosti a zkušenosti
v oboru, který mě velmi zajímá. Rovněž bych si chtěla vyzkoušet práci opravdového vědce ve
skutečné laboratoři. Na této stáži – „Identifikace mikroskopických hub a studium jejich
sekundárních metabolitů“ mě zaujala zejména možnost práce s houbami a možnost jejich
určení na základě morfologie a DNA sekvence.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Pokud bych byla vynálezcem, jistě bych se pokusila sestavit takový přístroj, který by uměl
putovat v minulosti.
Ráda bych se totiž vrátila v čase a pozorovala vznik prvních organismů, rostlin a později i
dinosaurů a celou diverzitu naší planety Země.

3. Vaše záliby, koníčky:
Mezi mé záliby patří zejména pozorování přírody, práce s mikroskopem, ornitologie,
botanika a geologie – mineralogie a paleontologie. Velice ráda získávám nové znalosti a
zkušenosti. Ze sportů je mým koníčkem cyklistika, turistika a badminton. Ve svém volném
čase se zabývám literaturou, ať už se jedná o beletrii či populárně naučné knihy. Mezi mé
oblíbené autory patří Jaroslav Havlíček, Stanislav Lem, Nick Lane, Charles Dawkins, David
Sinclair, Václav Cílek, J. W. Goethe či J. R. R. Tolkien.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.