Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Natálie J., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Orient zblízka I.
Ústav: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Expediční střední ScioŠkola


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Chtěla bych poznat nové a zajímavé lidi a nabrat nové znalosti a informace. Na této stáži mě zaujala pestrost stáže a také téma.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Sice to není vynález ale jednou bych chtěla napsat knižní dílo.

3. Vaše záliby, koníčky:
Věnuju se hudbě (podrobněji jsem to rozepsala v motivačním dopise)..
např. s kamarádkou ted zakládáme hudební podcast.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.