Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Adam H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Kosmické počasí a jeho efekty na technologie
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Tachov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Rád bych se účastnil této stáže, protože se domnívám, že mi poskytne jedinečnou příležitost pro hlubší ponoření se do této oblasti.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Jako vynálezce bych si přál vynalézt stroj času. Tato myšlenka mě fascinuje nejen kvůli jejímu vědeckofantastickému potenciálu, ale i kvůli možnostem, které by nám poskytla v reálném světě.

Stroj času by mohl přinést nespočet pozitivních změn. Z hlediska vědy by nám umožnil prozkoumávat historické epochy a chápat, jak se vyvíjely různé civilizace. Mohli bychom přímým pozorováním lépe pochopit minulost a možná i získat odpovědi na otázky, které zůstávají nevyřešené.

Zároveň by stroj času mohl být mocným nástrojem pro řešení současných problémů. Například bychom mohli cestovat do budoucnosti a získat náhled na dopady současných rozhodnutí, což by mohlo být klíčové pro lepší plánování a udržitelný rozvoj.

3. Vaše záliby, koníčky:
Šachy, společenský život, 3D modelování a 3D tisk, fyzika a technologie obecně

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.