Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Natálie K., 19 let

fotografie studenta
Stáž: Variabilita vajec vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v průběhu jejího života
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Jana Nerudy


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Chci se podílet na probíhajícím výzkumu a něco nového se naučit. Stáž mě zaujala prací v terénu a studiem vztahů mezi obratlovci.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
synteticky pěstovanou tkáň plně nahrazující živočicha pro vyvarování se experimentům na zvířatech

3. Vaše záliby, koníčky:
akvaristika, výlety do přírody, hudba, vyšívání

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.