Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Václav G., 16 let

fotografie studenta
Stáž: Příprava a měření nitridových polovodičových struktur
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Joachima Barranda


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Účast na této stáži mi jistě rozšíří obzory. To mi pomůže do budoucna třeba při výběru vysoké školy a povolání. O polovodičové technologie se zajímám už od doby, kdy jsem se před pár lety od svého staršího bratra dozvěděl, že vůbec existují. Znal jsem jen úplné základy elektrotechniky a koncept polovodičů mě velmi zaujal. Postupem času jsem zjistil, že se používají skoro všude, jak fungují a jak se dají použít v jednoduchých obvodech. Technologie na takovéto úrovni jsou pro mě fascinující. O tvoření nanostruktur podobnými technikami jsem dříve už věděl, netušil jsem ale, že se používají i pro tvorbu polovodičů. Velmi rád bych tedy zjistil více, něco nového se naučil.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Ve škole je mi vždy líto spolužáků, kteří nechápou základy elektrotechniky. Z části to je kvůli tomu, že jsme tomuto tématu ve fyzice nevěnovali moc času, ale hlavním důvodem je podle mě nedostatek pomůcek.
Konkrétní představu o mém vynálezu nemám, ale mělo by to být něco, co při výuce fyziky na základní nebo střední škole pomůže tyto základy pochopit. Například přístroj, který bude názorně zobrazovat rozdíl mezi pomalým pohybem elektronů ve vodiči a rychlým přenosem informace o změně napětí na vodiči.

3. Vaše záliby, koníčky:
Hudba — Hraji na housle, bicí a pomalu se učím hrát na kytaru.
Skaut — Už od dětství jsem aktivním členem oddílu a trávním s ním spoustu času v přírodě.
Získávání nových vědomostí — V oblasti elektrotechniky se toho ve škole moc nedovím, většinu informací tedy získávám z internetu. Tam je často vše vysvětleno podrobně, srozumitelně a někdy i zábavně.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.