Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Victoria Sofia A., 20 let

fotografie studenta
Stáž: Magnetogenetics, from present to future II.
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Škola: The English College in Prague


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
I would like to pursue a career in science and could not miss the opportunity to participate in scientific research.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Considering the increasing need for sustainable energy sources I would like to discover/invent a sustainable biofuel, maybe a new species of methanogens or a more efficient way of using them, to help replace problematic energy sources like coal.

3. Vaše záliby, koníčky:
Apart from science, I enjoy various hobbies including painting, singing, reading, and doing sports.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.