Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Jakub H., 18 let

fotografie studenta
Stáž: Mnohoznačné funkce
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Škola: SPŠ Stavební Havířov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Inspirace od kamarádky, jež se jedné stáže také účastnila. Jakožto milovník matematiky a vědy, jsem poněkud ojedinělý, alespoň ve svém obvyklém prostředí, a tento projekt je skvělou příležitostí, jak poznat i ostatní nadšence.
Chci poznat, jaké je to pracovat ve vědeckém prostředí.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Chtěl bych učinit zásadní pokroky v chápání chaosu. Sestrojit zařízení, jež by pracovalo s touto teorií, dokázalo posbírat nespočet potřebných informací, ty v instantním čase vyhodnotit a předpovědět tak budoucnost. Takovou meteorologickou stanici do kapsy, s tou výjimkou, že kromě počasí, by dokázala předpovědět cokoliv.

3. Vaše záliby, koníčky:
Převážně sport. Volejbal, parkour, gymnastika a chození na hory. Při cestování povětšinou fotím, architekturu nebo přírodu. Mám rád povídky od A.C. Doyla. Zajímá mě matematika a mechanika.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.