Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Ondřej N., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Průzkum a možnosti stratoférických dat
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Zábřeh


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Dlouhodobě se zajímám o přírodní vědy a rád bych prohloubil své znalosti v tomto oboru. Zaujalo mě téma stáže, neboť v ní mohu uplatnit a prohloubit svůj zájem o fyziku a matematiku.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Například bych se rád věnoval zdokonalování fúzního reaktoru a jeho využití v praxi.

3. Vaše záliby, koníčky:
Robotika, programování, historie, plavání, četba…

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.