Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Dan H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: Lesní požár: Přítel nebo nepřítel půdního uhlíku?
Ústav: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Český Krumlov


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Rád bych si vyzkoušel práci v laboratoři a přiučil se tak něčemu novému. Toto téma mě zaujalo, protože jsem navštívil České Švýcarsko těsně po požáru a zajímal by mě dopad tohoto požáru na krajinu i z vědeckého hlediska.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Nový lehce rozložitelný materiál snadné výroby, který by dokázal alespoň z části nahradit plast.

3. Vaše záliby, koníčky:
Ruční práce se dřevem a kůží, sběr minerálů, pěstování sukulentů a masožravých rostlin, výroba modelů letadel z balzy, plavání,, lyžování a cyklistika.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.