Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi stážisty a stážistkami a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.

Jan H., 17 let

fotografie studenta
Stáž: The role of cytotoxic CD4+ T lymphocytes in health and disease: data mining of single cell RNA seq studies
Ústav: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Škola: Gymnázium Christiana Dopplera


1. Proč jste se přihlásili do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co vás zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jsem se přihlásil, protože chci poznat práci v oblasti biologického výzkumu. Jaké výhody a nevýhody jsou spojené s výzkumem a jak ve skutečnosti probíhá. Stáž mě zaujala díky doporučení a vysvětlení od skautského vedoucího, který pracuje v biologickém výzkumu.

2. Představte si, že jste vynálezci – co byste vynalezli a proč?
Rád bych vynalezl stroj, který by propojil biologii s elektronikou a to v oblasti nanotechnologie. Tento přístroj by dokázal provádět operace na mikroskopické úrovni a umožnil by monitorování biologických procesů přímo v buňkách a tkáních a to v reálném čase. Takový vynález by otevřel dveře k novým možnostem v oblasti léčby nemocí, diagnostiky a biologického výzkumu a to na úrovni, kterou do dnešních dní, není možné dosáhnout.

3. Vaše záliby, koníčky:
Vedení skautského oddílu. Od útlého dětství je to elektronika a programování. Rád modeluji pro 3D tisk. Také se věnuji boulderingu a lezení na umělé stěně. Hraji badminton a po ukončení téměř desetileté atletické kariéry se snažím aktivně posilovat.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.