Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Petr Bouř

fotografie studenta
Stáž: Modelování interakce molekul s kovovými povrchy
Spektroskopie nukleových kyselin v roztoku
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Zajímá nás spektroskopie, jak z interakce molekul se světlem poznáme jejich strukturu a vlastnosti. To je důležité třeba pro zkoumání a ovlivňování jejich biologické aktivity. Proto je také nutné vyvinout teoretické modely, které nám pomohou spektrům a chování molekul porozumět.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

V naší skupině se shodujeme, že kontakt se studenty vždy naši práci oživuje. Jsme rádi, že můžeme naše znalosti někomu předávat, a naopak si poslechnout názory středoškoláků, nejen na vědu. Ti, kdo vydrží, nám i podstatně pomohou s naším výzkumem.

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Doma jsem dělal chemické pokusy, na střední škole fyzikální a chemické olympiády, tak jsem k vědě nějak přirozeně směřoval. Jeden faktor, dnes již zapomenutý, bylo to, že před rokem 1989 byla Akademie relativně apolitické prostředí.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.