Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Květoslava Stejskalová

fotografie studenta
Stáž: Experimentováním v EDU laboratoři tě naučíme kreativně učit chemii
Ústav: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Několik let jsem pracovala v oboru heterogenní katalýzy ve fyzikální chemii (čištění odpadních plynů od toxických škodlivin typu oxidy síry a dusíku cestou heterogenní katalýzy). Dnes, protože vzdělávám zájemce o chemii, tak je to hodně o anorganické i organické chemii, fyzikální chemii a analytice. Stále ale sleduji, co dělají kolegové v ústavu, abych své svěřence směřovala do jejich moderních oborů fyzikální chemie a materiálového výzkumu.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Mými didaktickými stážemi již za roky, co stáže vedu, prošlo více než 20 studentek či studentů. Práce s nimi mě stále nutí učit se nové věci, plánovat nové experimenty, dívat se na dané téma jejich očima, diskutovat s nimi. Je to takové celoživotní vzdělávaní, které mně naplňuje. No a samozřejmě že mám radost, když vidím jejich pokroky a že je tato činnost také baví.

Jak jste se dostala k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Do vědy jsem nastoupila hned po ukončení FCHI na VŠCHT a začala pracovat ve výzkumu zaměřeném na ochranu životního prostředí a v daném oboru mám i tzv. malý doktorát (CSc. dnes Ph.D.). Práce v laboratoři a vůbec bádání mně naplňovalo, tato práce je velice pestrá, žádný stereotyp, provokuje vás k tvořivosti a hledání nových řešení. Před asi 15 lety mne vítr zavál k popularizaci a vzdělávaní zájemců o přírodní vědy, od dětí po vysokoškoláky. Takže čistou vědu již nedělám, ale  stále se okolo ní točím, protože ve svém oboru píši projekty, pak je řeším a vzdělávám  experimentováním v naší EDU laboratoři  množná budoucí vědce :o).

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.