Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Michal Šulc

fotografie studenta
Stáž: Variabilita vajec vlaštovky obecné (Hirundo rustica) v průběhu jejího života
Ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Na Ústavu biologie obratlovců se zabývám se evolucí, ekologií a chováním ptáků. Konkrétně provádím výzkum hnízdního parazitismu u kukačky obecné na jižní Moravě (Hodonínsko) a u vlaštovky obecné v jižních Čechách (Třeboňsko). Zajímá mě také jak ptáci vidí svět okolo sebe. A jelikož se ptačí zrak velice liší od toho našeho, využívám ke studiu speciální přístroje jako jsou UV fotoaparát nebo spektrofotometr, abych mohl následně modelovat, jak ptáci vnímají barvy a vzory.  

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Rád seznamuji zapálené studenty s prací profesionálního biologa. A dělá mi radost, že řada z nich pak své další kroky směřuje na biologické obory vysokých škol. Spolupráce s nimi je navíc vždy skloubení zábavy s dobře odvedenou prací.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Již od základní školy jsem měl vztah k přírodě a chtěl jsem se o ní dozvědět co nejvíce. Logicky tedy mé pozdější kroky vedly na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Tam jsem zjistil, že chci studovat obratlovce, konkrétně ptáky. Ústav biologie obratlovců AV ČR tenkrát hledal a vlastně neustále hledá zapálené studenty, kteří mají zájem o výzkum obratlovců. Jedním z nich jsem byl i já, a tak jsem již během bakalářského studia začal spolupracovat s nynějšími kolegy na tématu své diplomové práce. 

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.