Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Petr Zacharov

fotografie studenta
Stáž: Vyfoť si a prozkoumej bouři
Ústav: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Věnuji se výzkumu silných bouří a srážek a vyhodnocení jejich předpovědi. Druhou částí je silniční meteorologie, zpracování meteorologických měření na české silniční síti a předpověď stavu a teploty povrchu silnic.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Těší mne zájem mladé generace o zajímavosti mého oboru a jsem jim rád nápomocen při získávání a prohlubování znalostí o počasí.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Táta se věnoval meteorologii a stále měří počasí v Kopistech u Mostu, takže počasí bylo doma "na stole". Zároveň je počasí tak blízko, že ovlivňuje každého svojí přítomností. Studovat počasí byla tedy přirozená cesta a přes diplomovou práci jsem se dostal až do Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.