Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Alexej Bubnov

fotografie studenta
Stáž: Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Mé působiště je základní výzkum, tedy poznávání světa; konkrétně zkoumání vlastností nově syntetizovaných termotropních kapalně krystalických látek a jejich směsí. Na základě nalezených vlastností (zejména mezomorfních, elektrooptických a dielektrických) pak odborníci v konkrétním aplikačním oboru mohou vybírat vhodný materiál pro budoucí použití (např. displeje, teploměry, optické přepínače a pokročilé aplikace ve fotonice a optoelektronice).

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Vedení stáží v rámci Otevřené vědy považuji za velmi perspektivní, jelikož si myslím, že základní věda by měla být přibližována talentovaným studentům, což jim může pomoct při volbě budoucího povolání. A není to jen o studentovi. Jsem přesvědčen, že studenti svými zajímavými otázkami a často nestandardním pohledem na věc přináší čerstvý vítr do plachet výzkumu.

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Zkoumat přírodu a její chování mě vždy bavilo, navíc sám jsem z rodiny vědců, takže vědecká kariéra byla pro mě samozřejmostí. Když jsem dělal doktorát na MFF UK, mým vědeckým pracovištěm byl FZÚ. Po ukončení studia jsem dostal nabídku tady zůstat.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.