Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Jan Novotný

fotografie studenta
Stáž: Pozemní laserové skenování a modelování lesních porostů
Ústav: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Přes deset let analyzuji bodová mračna, produkty leteckého či pozemního laserového skenování. Cílem je mapovat 3D strukturu zájmového území a odpovídat na různé ekologické otázky. Nejčastější aplikací je lesnictví (například množství nadzemní biomasy) nebo městské prostředí (například vztah mezi strukturou a množstvím zeleně a teplotním režimem).

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Práce s nadanými, zvídavými mladými lidmi je osvěžující a inspirující, rád předávám znalosti. Považuji za velmi přínosné představovat náš nepříliš známý obor (Dálkový průzkum Země) potenciálním zájemcům o studium a práci ve vědě.

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Studoval jsem aplikovanou matematiku na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Inspirující učitel analýzy obrazu, profesor Druckmüller, mě přitáhl k tomuto odvětví matematiky. Zásadním krokem do týmu DPZ na Ústavu výzkumu globální změny AVČR pak byla diplomová práce s daty z praxe, s leteckými snímky, konzultovaná právě s externisty z CzechGlobe.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.