Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Martina Dlasková

fotografie studenta
Stáž: Čištění vod od mikropolutantů, příprava a charakterizace sorbentů
Ústav: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Práce ve výzkumu je zajímavá zejména proto, že stále nacházíme nová témata k řešení, u nás zejména ta environmentální. V současné době pracuji např. na nalezení účinné a ekologické metody dekontaminace silně znečištěných půd a vod v brownfieldech, čištění odpadních vod a dalších problematik zlepšující naše životní prostředí.

 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Ráda se věnuji popularizaci vědy, je to skvělá příležitost vyjít mimo zaběhlé koleje. Vedení studentských stáží je skvělou příležitostí, jak přiblížit vědu středoškolákům. Líbí se mi jejich nadšení, zvídavost a nápady. Přináší skvělou zpětnou vazbu nejen k výzkumu ale k vědecké práci jako takové.

 

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

K práci ve vědě jsem se dostala už během bakalářského studia, kdy jsem si hledala brigádu. Práce v laboratoři mně nadchla a baví mne do dnes.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.