Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Jiří Filip

fotografie studenta
Stáž: NeuralMat: Digitální vnímání vzhledu materiálů
Ústav: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Náš výzkum zahrnuje všechny úlohy kde hraje roli vzhled reálných materiálů. Od jejich fotorealistického měření a zobrazení ve virtuálním světě až po analýzu jejich chování a lidského vnímání materiálů kolem nás. Pro měření vzhledu materiálů mimo jiné používáme unikátní robotický UTIA goniometr. Prakticky to znamená, že většinu času digitálně zpracováváme a analyzujeme obrázky skutečných materiálů jako jsou tkaniny, dřevo, kůže nebo nátěry.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

O stáže je překvapivý zájem a kandidáti jsou na velmi dobré úrovni jak už z hlediska dovedností tam motivace vyzkoušet si něco nového. Základem je vždy vybrat konkrétní téma, které studenty "chytne", předat jim nějaké zkušenosti do profesního života a s trochou štěstí takto získat pomocnou ruku k práci a případně i nové budoucí kolegy. Celý tento proces je zajímavý a prospěšný pro obě strany.
 

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?

K vědě jsem se dostal v průběhu stáže Erasmus na vysoké škole a posléze při práci na diplomové práci vedené z AV ČR. Největší výhodou spatřuji v různorodé a tvořivé práci s nekonečným učením se novým věcem.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.