Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Ondřej Svoboda

fotografie studenta
Stáž: Mechanismy vzniku erytrocytů u modelového organismu Danio rerio
Ústav: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Ve svému výzkumu se zabývám studiem krve. Snažím se pochopit molekulární mechanismy, které vedou k jejímu vzniku, tedy k diferenciaci jednotlivých krevních buněk. Zejména mě pak fascinuje proces zrání červených krvinek během raného stádia embryogeneze. V tomto období dochází během velmi krátkého času ke specifikaci a následné diferenciaci obrovského množství erytrocytů a hlavní otázkou mého výzkumu je: “Odkud a jakým způsobem se tato obrovská masa buněk bere?”

Zkoumání embryonální krvetvorby ve vyvíjejících se savčích embryích je z důvodu jejich nitroděložního vývoje velmi problematické. Jako modelový organismus proto používáme drobnou živorodou rybku, zebřičku (Danio rerio). Ta s sebou nese mnoho výhod, zejména však:

  • vnější a velmi rychlý embryonální vývoj
  • průhlednost vyvíjejícího se embrya
  • konzervovanost mechanismů, které vedou ke vzniku (nejen) krevních buněk
  • snadná genetická manipulovatelnost

 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

V tomto roce jsem poznal prvního středoškoláka stážistu, s programem mám tedy pouze krátkodobou zkušenost. Přesto již nyní vidím první a oboustranné přínosy naší spolupráce. Z mé strany je to především jisté osvěžení, možnost dívat se na vědu, a tudíž i na svůj vlastní výzkum, prostřednictvím nového a doposud nezúčastněného pozorovatele. Naše spolupráce mi dodává jistý nadhled. Zároveň je milé a povzbuzující vidět, že existují mladí inteligentní lidé, kteří se chtějí dozvědět více a kteří jsou ochotni do svého poznání investovat nemalé množství času i energie.

 

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Ve škole mě bavil především přírodopis. Vděčím za to zejména své paní učitelce na ZŠ a následně své paní profesorce, která mě učila biologii na gymnáziu. Ve chvíli, kdy jsme střední škole začali probírat základy vývojové a molekulární biologie a biochemie, rozhodl jsem se, že chci studovat obor Biologie na PŘF UK. Odtud již byla cesta do Ústavu molekulární genetiky jasná…

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.