Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Terézia Jurkovičová

fotografie studenta
Stáž: Pátrání po lepších fotosenzitivních kapalně krystalických materiálech
Ústav: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Zabývám se vývojem a optimalizací separačních metod pro analýzu nově syntetizovaných kapalných krystalů pomocí vysoko účinné kapalinové chromatografie. Jedná se o separační metody achirální i chirální hlavně v analytickém měřítku před měřením fyzikálních charakteristik materiálů. U nově vyvíjených materiálů provádím měření UV-VIS spekter a optické otáčivosti materiálů dle potřeby.

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Stáž chci vést, protože považuji za důležité možnost studentům ukázat co obnáší práce v laboratoři a jaké problémy se během experimentů musí řešit. Navíc je fajn se potkat s mladými motivovanými lidmi.

Jak jste se dostala k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Po střední škole s chemickým zaměřením na Slovensku byla chemie na Masarykově univerzitě v Brně pro mě zajímavá volba s možností osamostatnit se v zahraničí. Během studia analytické chemie jsem vyzkoušela různé analytické metody. Po obhajobě magisterské práce jsem se rozhlížela, kde bych nabrala další praktické zkušenosti a oddělení chemie ve Fyzikálním ústavu AV ČR mě zaujalo různorodostí vzorků a prováděných analytických stanovení. Následně jsem se přihlásila k doktorskému studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a po obhajobě pokračuji v práci na oddělení chemie Fyzikálním ústavu AV ČR.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.