Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Markéta Fílová

fotografie studenta
Stáž: Laboratorní zahradničení
Ústav: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Pracuji jako PR manažerka a mám na ústavu na starosti propagaci našeho výzkumu na různých akcích pro veřejnost a také na školách. Dříve jsem pracovala s in vitro kulturami v laboratoři, nyní in vitro rostliny využívám k popularizaci, a tak se s nimi stážisté naučí pracovat. Dále beru stážisty na různé populrizačni akce, kde se naučí dobře komunikovat a pomáhají mi i tyto akce připravovat. Nejedná se tedy přímo o vědeckou práci, ale stažisté se v podstatě seznámí se všemi našimi laboratořemi a jejich výzkumem během přípravy popularizačních akcí. Studentům se na stáží líbí, že je to hodně různorodé a tvůrčí.
 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Stáže vedu ráda, protože stážisté bývají hodně nadšení a mají dobré nápady. Nechávám stážisty i vymýšlet různé popularizační pokusy pro děti a mám s tím velmi dobrou zkušenost, plus se od nich učím různé nové trendy sociálních sítí.
 

Jak jste se dostala k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Do Akademie věd mě přivedl můj spolužák ze školy, který na našem ústavu pracuje na svém doktorátu.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.