Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Helena Janíčková

fotografie studenta
Stáž: Exprese a funkce nikotinových receptorů in vitro a in vivo
Ústav: Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Mozek se skládá z mnoha různých druhů neuronů, z nichž každý má svoji specifickou funkci. Nás nejvíce zajímá, které z těchto neuronů používají ve své signalizaci nikotinové receptory, jak tyto receptory ovlivňují jejich funkci a jak se jejich vliv následně projeví na chování celého organismu. 

 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Kontakt s nastupující generací budoucích lékařů a vědců je pro mě obrovským obohacením, inspirací a svým způsobem i povinností. Jako bych kromě svých třech vlastních dětí měla ještě hromadu dalších, z jejichž nadání, píle a úspěchů se můžu radovat.     

 

Jak jste se dostala k vědě a práci v Akademii věd ČR?

V době mého dospívání bohužel neexistoval projekt Otevřená věda, proto moje cesta k vědě byla trochu klikatá. Protože mě však vždycky bavilo číst, přemýšlet a tvořit, asi těžko bych mohla skončit na lepším místě.   

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.