Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Vladimír Kusbach

fotografie studenta
Stáž: µCT in geophysics / MikroCéTéčko v geofyzice
Ústav: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Jako strukturní geolog na geofyzikálním ústavu se zabývám vlivem horninových (deformačních) mikrostruktur na jejich fyzikální vlastnosti (šíření seismických vln, magnetická stavba apod.)

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Nabízí mi to možnost se podívat na vědeckou práci očima mladších a ověřit si, že věda je vášeň.

Jak jste se dostal k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Vždycky jsem byl ten, kdo si hodně čte a přemýšlí nad fungováním světa kolem. A Akademie věd ČR je jedno z míst, kde jste za takové přemýšlení placeni. Takže kam jinam, pokud musím být v ČR.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.