Medailonky lektorů

Seznamte se s některými z našich lektorů a lektorek stáží Otevřené vědy.

Miloslav Vondráček

Stáž: Jazykový obraz prožívání přírody
Jazykový obraz emoce
Ústav: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Na čem konkrétním ve svém výzkumu pracujete?

Věnuji se mnoha aspektům jazyka - slovní zásobě z hlediska sémantického i pragmatického, ale i gramatice, a to morfologii, opět zejména její sémantické složce, i syntaxi - s důrazem na souhru všech uvedených složek, promítající se do stylových charakteristik textu.

 

Proč vedete stáže pro středoškoláky a co Vám to přináší?

Jedním slovem radost. Radost z přirozeného zájmu stážistů o předmět zkoumání, nemotivovaný žádným okamžitým ziskem, zato korunovaný zase jen radostí z procesu zkoumání a z jeho mnohdy nečekaných výsledků, zahrnujících i sebepoznání.

 

Jak jste se dostal/a k vědě a práci v Akademii věd ČR?

Přivedla mě k ní řada nenápadných, relativně okrajových podnětů ze strany dobrých lidí, jež jsem potkával v průběhu všech stupňů studia. Ty daly rozkvést soustředěnému zájmu, posléze vyústily v přizvání na univerzitní půdu a ještě později k vědeckému výzkumu pod hlavičkou AV ČR.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.